Az ÁMEI Zrt. Terméktanúsítást Felügyelő Tanácsa

Felügyelő Tanács

Dr. Hancsók Jenő
egyetemi tanár, a TFT elnöke

Dr. Hancsók Jenő okleveles vegyészmérnök (1972), EUR ING (FEANI Párizs, 1996), Műszaki Doktor (Dr. Techn., 1974), Ph. D. (1997), MTA Doktora (2009), a Pannon Egyetem Mérnöki Kara Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézetének egyetemi tanára. Műszaki szakértő (1989-től), szabványügyi szakértő (MSZT, 1991-), akkreditálási szakértő (NAT, 2001-2015). Mérnökgenerációk sokaságát nevelte ki (tudományos diákköri konferencia dolgozat, diploma- és szakdolgozatok, Ph.D. dolgozatok száma több mint 270); ezen vegyészmérnökök napjainkban a nemzetgazdaság meghatározó vegyipari vállalatainak vezetői, illetőleg sikeres mérnökök. Egyedülálló, unikális oktatási tananyagok kidolgozója (5 tankönyv, 5 szakkönyv). A korszerű motorhajtóanyagok tématerületen nemzetközileg is ismert és elismert szakember. Több (14), az iparban is megvalósult (8) szabadalom aktív szerzője. Publikációs tevékenysége szakmai területén egyedülálló (több mint 870 könyv, könyvrészlet, külföldi folyóirat cikk, hazai és nemzetközi konferencia előadás, stb. szerzője illetőleg társszerzője; ezek nemzetközi hatástényezője – impakt faktora: 148,23 –, ez a tématerületen kiemelkedő). Nemzetközi és hazai konferenciák tudományos bizottságának tagja és felkért elnöke. Számos szakmai kitüntetés és elismerés tulajdonosa (pl.: Kiváló Feltaláló Kitüntetés, MOL Tudományos Díj, Príma Díj Magyar Tudomány kategóriában, Magyar Érdemrend Tisztikereszt).

Dr. Lukács Pál
főiskolai tanár, a TFT tagja

Dr. Lukács Pál a Pallasz Athéné Egyetem Járműtechnológia Tanszék tanszékvezető főiskolai tanára, az ország legnagyobb hulladékkezelője ALCUFER Kft. fejlesztési és kommunikációs igazgatója. A BME-én nyerte el PhD fokozatát, doktori disszertációja (témavezetője és mentora Prof. Dr. Palkovics László akadémikus), fő témája a gépjárművek újrahasznosítása volt.
Több sikeresen lezárt K+F pályázatot valósított meg projektvezetőként az ALCUFER Kft. fehérvárcsurgói telephelyén az ottani shredderüzemre alapozva, ennek eredményeként 4 projektben (NKTH-NTP, GOP111, GOP131 és EU7) több, mint 1 mlrd Ft K+F fejlesztés, beruházás valósult meg a helyszínen.
A Knorr-Bremse budapesti Stratégiai Kutató-Fejlesztő Intézetének projektvezetője (1999-2005), a Magyar Gépjárműipari Szövetség ügyvezető igazgatója (2003-2005) között, részt vett a BME-EJJT és az Óbudai Egyetem KITT Regionális Egyetemi Tudásközpontjainak létrehozásában, tagja a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közlekedési Szakértői Testületének. A Környezetvédelem területén végzett munka elismeréseként 2012-ben a Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelem Műszaki Felsőoktatásért díját nyerte el. 50 feletti hazai és nemzetközi konferencia előadás, 30 feletti magyar, angol, német publikáció és 3 felsőoktatási könyv eddigi publikációs tevékenysége. 2013-tól a Miskolci Egyetem Szenátusának döntése alapján az egyetem címzetes egyetemi docense

Grád Ottó
Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára, a TFT tagja

Vegyészmérnöki diplomáját a Veszprémi Egyetemen szerezte 1985-ben. Az olajipari termékek kereskedelmére szakosodott MINERALIMPEX vállalatnál helyezkedett el, ahol szakmai tudását a milánói Scuola Enrico Mattei ENI intézetben gyarapíthatta. 1993-tól a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség kereskedelmi vezetőjeként, majd 2013-tól az ÁMEI Zrt. vezérigazgató-helyetteseként dolgozott. 2016. január 1. hatállyal a hazai olajtársaságokat tömörítő érdekképviseleti szervezet, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkárának választották.